!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen har nu ett avtal med Brandsäkra hem som kommer att hjälpa oss att hålla vårt brandskydd uppdaterat. Nedanstående info finns också i våra trapphus.

Det brinner i 17 hem varje dag, året runt

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsammans.

 

Om det börjar brinna – gör så här

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Det här piktogrammet visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du ska göra om det brinner i din lägenhet, hos grannen eller i trapphuset.

Klicka på länken Om det börjar brinna nedan för att få upp piktogrammet.

I flerfamiljshus räknar man normalt med att trapphuset är den primära utrymningsvägen. Det är därför viktigt att trapphuset är fritt från barnvagnar, cyklar och andra föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna.

Se även andra dokument för mera information om brandskydd.

Läs mer på http://www.brandskyddsforeningen.se

Dokument

Infoblad_SBA_.pdf 2011-09-07
Riskinventering.pdf 2011-09-06
Anslutningskablar.pdf 2010-04-12
Brand_i_hemmet.pdf 2010-04-12
Ljus_i_juletid.pdf 2010-04-12
Om_det_börjar_brinna.pdf 2010-04-12
Undvik_bränder.pdf 2010-04-12

Uppdaterad 2011-09-07