!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Värmeombyggnad

2012-2013 genomförde vi ett större värmeprojekt i föreningen.

Syftet med projektet var flera.

 

 • Den befintliga värmekulverten var helt slut och behövde bytas
 • Värmesystemet i föreningen var omodernt och ineffektivt. Vi eldade bokstavligt talat för både kråkor och mullvadar.
 • Fördelningen av värme var ojämn - vissa lägenheter fick mycket värme andra fick mindre.

 

Utförda arbeten

 • En helt ny kulvert grävdes/sprängdes ner i marken
 • Värmen beräknades och justerades in i samtliga radiatorer i föreningen.
 • Den tidigare uppsättningen med en panncentral och fem undercentraler byttes ut mot endast en panncentral.
 • Nya vattenmätare installerades för att minska vattenkostnaden.
 • Dränering är gjord bakom flera hus som förut hade kraftiga vattenproblem.
 • Pga av grävning genom uteplatser, framförallt bakom hus A och F, har ett flertal altaner byggts upp igen.

 

Resultat

 

 • Föreningen har ett värmesystem som kommer hålla 40-50 år till. Nu värms föreningen upp med fjärrvärme från Göteborgs Energi, men vi är inte låsta till detta eftersom vi äger vår kulvert.
 • Värmenivån jämnar mellan lägenheterna och värmekostnaden är mindre än förut.
 • Fuktproblem i gräsmattor, väggar och krypgrund i våra mest utsatta fastigheter kommer att försvinna.
 • Vattenkostnaden är mindre än förut.