!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Asbest eller ej?

Här finns asbestfaran

I hus byggda eller renoverade före 1980, framför allt under 1960- och 1970-talen, finns ofta asbesthaltiga byggmaterial.

Vanligast är:

- Kakelfix och kakelfog.Vid rivning i inplastat badrum har uppmätts asbesthalt i luft som ligger 15 gånger över gällande gränsvärde.

- Lim till golvmattor och golvplattor, så kallat svartlim.

- I golvplattor som magnesitgolv och i golvmattor, oftast i kraftigt mönstrade tidstypiska plastmattor.

- I rörisolering, framför allt i rörkrökar i form av gurmassa, en isolering som bestod av ett pulver blandat i vatten som ströks på. Ytskiktet är ofta en binda. Vid rivning med kniv i pannrum har man uppmätt 30 gånger gällande gränsvärde.

- Korrugerade skivorav asbestcement, framför allt på tak.

- Plattor av asbestcement, vägg- och takbeklädnader.Vanliga vid balkongdörrar mm. Fem gånger tillåtet gränsvärde har uppmätts vid demontering.

- Akustikplattor, perforerade plattor som kan ha olika ytmaterial.

- Porösa skivorför ljuddämpning eller som värme- och kondensisolering t ex vid luftintag.

- Sprutisolering, oftast som brandisolering eller som värmeisolering t ex vid pannor.

- Asbestpapp, oftast en gråvit papp som isolering vid värmekällor som skorsten, varmvattenberedare mm.

- Fönsterbänkar, fönsterkitt, brandskyddsmedel, färger, fasadputs, ventilationskanaler är exempel på andra ställen där det kan finnas asbest i produkter tillverkade före 1980.

 

Källor: Asbest i byggnader (Arbetsmiljöfonden/Byggforskningsrådet), Roger Flodin, arbetsmiljöingenjör Previa samt uppmätta asbesthalter i luft efter en arbetsdag gjorda av byggbranschens sedan 1990-talet nedlagda företagshälsoorganisation, Bygghälsan