!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilationsprojekt

2015-2017 genomförde vi ett större ventilationsprojekt i föreningen.

Bakgrunden - varför?

  • Vi hade uppmätta radonvärden i vår förening som inte var godkända. På grund av detta hade vi ålagts av Göteborgs stads miljöförvaltning att utföra åtgärder för att öka luftflödet i våra hus och på så vis komma inom godkända nivåer.  Provhus har visat att ny ventilation har gett bra resultat.

Utförda arbeten

  • Vi upphandlade Rotpartner AB att vara vår partner och projektledare i denna renovering. De upphandlade i sin tur entreprenör Skanska att leda själva bygget.

Projektetes innehåll

  • Konverterat befintligt självdragsystem till ett mekaniskt frånluftsystem.
  • Tätning av befintliga kanaler
  • Sanera vindar från asbest
  • Nya fläktar på vind och tak
  • Diverse elarbeten

Resultat

  • Vi har sänkt våra radonvärden till godkända nivåer
  • Vi har ett bättre luftflöde i våra lägenheter vilket leder till bättre levnadsmiljö. 
  • Ventilationen leder till att eventuella fuktproblem avsevärt minskar och att våra hus kommer hålla sig friskare.

av Peter Karlsson